[Wine-patches] [eterhack] mshtml: Revert part of 0cea553be06623 which breaks compilation.

Dmitry Timoshkov dtimoshkov на etersoft.ru
Ср Июл 8 12:29:57 MSK 2015


---
 dlls/mshtml/htmlelemcol.c | 14 --------------
 1 file changed, 14 deletions(-)

diff --git a/dlls/mshtml/htmlelemcol.c b/dlls/mshtml/htmlelemcol.c
index 56fd288..c6c65b1 100644
--- a/dlls/mshtml/htmlelemcol.c
+++ b/dlls/mshtml/htmlelemcol.c
@@ -430,20 +430,6 @@ static HRESULT WINAPI HTMLElementCollection_item(IHTMLElementCollection *iface,
     hres = get_item_idx(This, V_UINT(&name), pdisp);
     break;
 
-  case VT_INT:
-    TRACE("name is VT_INT: %d\n", V_INT(&name));
-
-    if(V_INT(&name) < 0)
-      return E_INVALIDARG;
-    if(V_INT(&name) >= This->len)
-      return S_OK;
-
-    *pdisp = (IDispatch*)This->elems[V_INT(&name)];
-    IDispatch_AddRef(*pdisp);
-    TRACE("Returning pdisp=%p\n", pdisp);
-    hres = S_OK;
-    break;
-
   case VT_BSTR: {
     DWORD i;
 
-- 
2.4.5Подробная информация о списке рассылки Wine-patches